fbpx

Kinderarmoede in Vlaanderen

 

In 2014 leefde 14% van de Vlaamse kinderen van 0 tot 17 jaar in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 170.000 kinderen. Dat aandeel is in de meest recente jaren iets gestegen. In het Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020-strategie heeft de Vlaamse Regering er zich toe verbonden om het aantal kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel tussen 2008 en 2020 met 50% te verminderen. Dat betekent dat in 2020 het aantal kinderen onder de armoederisicodrempel gedaald moet zijn tot maximaal 60.000 kinderen.

15% van de Vlaamse kinderen leeft in een gezin dat zelf aangeeft moeilijk rond te komen en 3% in een ernstig materieel gedepriveerd gezin. De totaalscore op de samengestelde ernstige materiële deprivatiemaat mag relatief laag liggen, toch leven bijna 1 op de 5 Vlaamse kinderen in een gezin dat zich geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven of dat een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aankan. Bijna 1 op de 10 kinderen woont in een gezin waar door de volwassenen niet of nauwelijks wordt gewerkt. 8% van de Vlaamse kinderen leeft in een gezin waar niet of nauwelijks wordt gewerkt (zeer lage werkintensiteit).

bron: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedebarometer-2016-1

Nieuws

1 euromaaltijden schieten tekort als antwoord op doelstellingen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171002_03107828